Leveringsvilkår

Transport levert av Østlandsjord AS

Østlandsjord AS formidler transport fra vårt anlegg og legger stor vekt på å yte god service helt frem til varen er levert.

Ved bestilling av transport er det viktig å være klar over at lastebilene krever god plass og god bæreevne på vei. Østlandsjord AS ønsker å gjøre dere klar over følgende:

  1. Lastebilene er 7-8 meter lange, ca. 2,5 meter brede og trenger minimum 3 meter veibredde. Bilene er opp mot 3,5 meter høye og ved tipping kreves fri høyde på 6 meter.
  2. Snuplass bør være minst 12 x 12 meter, eventuelt en T-plass. Bør ha god veibredde og svingplass. Vanligvis kan det rygges inn til tipp plass fra offentlig vei.
  3. Vær oppmerksom på kabler i luftstrekk, grener, trange portåpninger, svingete innkjøring, bygninger og hjørner som kan være til hindring.
  4. En lastebil fra Østlandsjord AS med fullt lass veier 25-30 tonn. For veier og plasser som vanligvis er beregnet for personbiltransport, kan våre biler medføre ekstra stor belastning.
  5. Ved levering av storsekker brukes kranbil som krever 6-7 meter i bredde, grunnet bruk av støttebein ved lossing av sekkene. Det samme gjelder levering med grabbebil. Kran/grabbebil opererer med timespris, ikke fastpris på lasset. Hver påbegynt halvtime kan faktureres.
  6. Kjøper må være klar over at asfalt, belegningsstein og plen kan bli skadet, dersom lassene ønskes tippet på trange plasser, hvor bilene må rangere fram og tilbake i sving.
  7. Østlandsjord AS forbeholder seg også retten til å fakturere eventuell vente/lastetid som overgår 15 minutter. Hvert påbegynte kvarter kan faktureres.

Det er kjøper som er ansvarlig for at punktene over er ivaretatt når varen bestilles til definert leveringssted. Østlandsjord AS som transportør har full rett til, etter å ha vurdert tilkomstveier og leveringssted, å frasi seg ansvar for leveranse hvis punktene over ikke er innfridd. Dvs. at kjøper tar det fulle ansvaret for at transport kan foregå uhindret og forsvarlig fra offentlig vei og til lossested. Kjøper er ansvarlig for eventuelle setningsskader og annet på anvist kjørerute fra offentlig vei. Kjøper er også ansvarlig for å dekke transportkostnader hvis punktene over ikke er innfridd og transportør må returnere uten å få levert avtalt vare.