← Fortsett bestillingen

– Påslag for frakt og levering beregnes og legges til i etterkant.
– Mer enn 10 kubikk vil gi økte fraktkostnader i form av flere lass/kjøreturer.
– Det kan forekomme 10-15% mengdeforskjell på «pr. tonn»-produkter, samt bompasseringer.